Ing.arch. Petr Kouřimský
absolvent ČVUT stavební obor architektura 1976

Praxe:

do r.1990: po r.1990: